Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita ogląda zbiory Centrum

17 marca 2021 roku Fort Skotniki odwiedził i zapoznał się ze zbiorami Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita w towarzystwie Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita ogląda zbiory Centrum

Wojewoda Malopolski, Dyrektor Wydzialu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego i Dyrektor CDZiW prof. Hubert Chudzio przy stole

W tym roku Centrum obchodzi 10-lecie swojej działalności. W czasie spotkania toczyły się rozmowy dotyczące prac nad koncepcją parku edukacyjnego „Droga do Wolności” im. gen. Władysława Andersa, prowadzonych przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

List intencyjny związany z powołaniem Muzeum im. gen. Władysława Andersa podpisał w 2017 roku Wojewoda Małopolski oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Inicjatywę objęła honorowym patronatem córka generała Anna Maria Anders.