Flagi Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał grant na realizację projektu „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej” (Protection of Fundamental Rights in the European Union), który realizowany będzie w latach 2020–2023 w ramach programu Erasmus+ Jean Monnet Modules.

Jest to projekt dotyczący rozwoju wspólnej platformy nauczania o prawach podstawowych w Unii Europejskiej i nabywania wiedzy oraz umiejętności związanych z ich ochroną.

Projekt obejmuje przedsięwzięcia o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. Promuje doskonałość w nauczaniu i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych w zakresie studiów europejskich, mając na celu wyposażenie studentów, jak i młodych naukowców oraz praktyków w wiedzę o prawie i polityce Unii Europejskiej w trzech obszarach: obywatelstwo Unii Europejskiej, świadomość unijna i demokracja; sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości (prawa człowieka i praworządność); środowisko i zmiana klimatu, między innymi w celu podniesienia umiejętności obywatelskich, istotnych także dla ich życia akademickiego i zawodowego. Realizację tego celu będą wspierać działania edukacyjne, naukowe i organizacyjne, w których będą uczestniczyć naukowcy, praktycy i studenci.

W ramach projektu dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego zorganizowane zostaną kursy dydaktyczne z zakresu praw podstawowych w Unii Europejskiej.

informacje o projekcie na stronie internetowej Protection of Fundamental Rights in the European Union