wnętrza Galerii Podbrzezie
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Z uwagi na pandemię uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, miała kameralny charakter, a wzięły w niej udział władze Uniwersytetu Pedagogicznego i niewielkie grono zaproszonych gości.

Wystawa jest pierwszą, jaką zorganizowano w zrewitalizowanym budynku w ramach projektu „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” przy ulicy Podbrzezie 3.

inauguracja działalności Galerii Podbrzezie przez władze Uczelni
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

 inauguracja działalności Galerii Podbrzezie przez władze Uczelni
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uniwersytet Pedagogiczny utworzył nowoczesne, multimedialne miejsce spotkań mieszkańców Krakowa, studentów i artystów, gdzie prezentowane będą różne aspekty przeszłości i teraźniejszości kultury żydowskiej, odbywać się będą dyskusje o tolerancji i potrzebie dialogu międzykulturowego. Będzie to także miejsce rozwoju umiejętności warsztatowych. W przygotowaniu są pracownie tematyczne ceramiki, introligatorstwa, ciemnia i pracownia fotograficzna, studio nagrań i mediateka. Galeria Podbrzezie ma stać się punktem spotkań bohemy artystycznej, świata kultury, a z racji swojej historii – źródłem inspiracji do tworzenia nowych więzi społecznych. W galerii, która dziś symbolicznie zainaugurowała działalność, organizowane będą wystawy i prezentacje. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej utworzona zostanie strefa spotkań na przeszklonym tarasie z przepięknym widokiem na zabytkowe budynki krakowskiego Kazimierza i synagogę Tempel. W budynku znajdą się też pomieszczenia służące studentom i pracownikom naukowym Instytutów Grafiki i Wzornictwa, Malarstwa i Edukacji Artystycznej, a także Sztuki Mediów.

Rozpoczęta pod koniec 2019 roku przebudowa kamienicy przy ulicy Podbrzezie 3 uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

galeria zdjęć