zimowy widok na fort Skotniki z lotu ptaka

1 marca 2021 roku minęło dziesięć lat od oficjalnej inauguracji działalności Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Centrum to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład Centrum, utworzonego w 2011 roku, wchodzą: jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres jego działalności obejmuje między innymi rejestrowanie notacji świadków historii – w Polsce i zagranicą (dotychczas realizowano projekty w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, USA, Izraelu, RPA, Rumunii, Ugandzie, Kazachstanie, Serbii), gromadzenie materiałów archiwalnych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną oraz wydawanie publikacji naukowych.

Przykładowo w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Centrum wydało pięć tomów z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Działalność muzealno-edukacyjna, w tym warsztaty dla młodzieży, prowadzona jest w siedzibie głównej – Forcie Skotniki mieszczącym się przy ul. Kozienickiej 24 w Krakowie.

Od 2014 roku Centrum uznawane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Specjalne Miejsce Pracy Badawczej (tzw. SPUB). Realizując swoje cele statutowe Centrum współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi oraz naukowymi w Polsce i za granicą. Prace Centrum wpisują się w kanon działań mających na celu ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego.

10 lat działalności Centrum na fotografiach
strona internetowa Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń