otwarty laptop

W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni. Poniżej prezentujemy statusy proponowanych kursów.

 

Studia stacjonarne

wolne miejsca na wykładach
brak wolnych miejsc na wykładach
wykłady nieuruchomione

 

Studia niestacjonarne

wolne miejsca na wykładach
wykłady nieuruchomione

Prosimy o zweryfikowanie w Wirtualnej Uczelni czy wybrane przez Państwa wykłady zostały uruchomione. Jeżeli zapisali się Państwo na kurs, który nie został uruchomiany – prosimy o ponowny wybór wykładu z dostępnych list.

Druga tura zapisów potrwa od 2 do 5 marca 2021 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Kształcenia i Współpracy z Oświatą (telefon 12 662 60 91).