dwa podniesione w górę biretyfot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

362 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Kandydatury studentów z całej Polski były oceniane przez zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni otrzymają po siedemnaście tysięcy złotych.

Jak poinformował resort nauki w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali 890 wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Zostały one ocenione przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członków Zespołu wyłoniono spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Z przyjemnością informujemy, że siedmiu studentów naszej Uczelni otrzymało te prestiżowe stypendia. Wśród nich znaleźli się:

  • Liliana Elżbieta Podwika – administracja (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Maciej Batłomiej Zięba – matematyka (trzeci rok studiów pierwszego stopnia),
  • Kamil Dawid Dąbek – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Karolina Agnieszka Glanowska – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Kamila Monika Jajkowska – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Katarzyna Weronika Pieczko – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Gabriela Grażyna Żełudziewicz – art & design (pierwszy rok studiów drugiego stopnia).

Gratulujemy.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.