Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz uhonorowany nagrodą za całokształt dorobku naukowego
źrodło: pwsztar.edu.pl

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki.

W tej kategorii wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureatami zostają osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełniły ważne role oraz poświęcały się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.

Gratulujemy.

Informacje dotyczące prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej