Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP; Alicja Śmigielska; Anna Hejczyk i Mariusz Solarz z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego zostali laureatami nagrody Ministra Edukacji i Nauki w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagrody w tej kategorii są przyznawane między innymi za:

  • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;
  • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności;
  • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury;
  • kierowanie zespołami badawczymi.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Są przyznawane w pięciu kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Gratulujemy.