3 lutego 2021 roku swoją działalność zainaugurowała Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Rada powstała z inicjatywy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). W jej skład wchodzą przedstawiciele/przedstawicielki polskich uczelni: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pomorskiej, Uniwersytetu Śląskiego. Działania Rady wspiera Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce oraz Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Polsce. Przewodniczącą Rady pierwszej kadencji została dr hab. Marta Szymańska, prof. UP.

Celem Rady jest między innymi praca na rzecz włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych, wspieranie edukacji oraz integracji migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń, podnoszenie świadomości społecznej, dotyczącej funkcjonowania w społeczeństwie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, środowiska akademickiego.

Rada otwarta jest na współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi.