10 lutego 2021 roku przypada kolejna rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Od wielu lat uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia organizowane są przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie we współpracy z Krakowskim Oddziałem Związku Sybiraków i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Niestety z powodu panującej pandemii, w tym roku nie można zorganizować uroczystości w dotychczasowej formie.

W celu upamiętnienia deportacji Polaków 10 lutego 1940 roku z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, z inicjatywy Centrum zorganizowano akcję „Telefon do Sybiraka”. Biorą w niej udział harcerze z 77. Drużyny Harcerskiej „Biedronka” im. Armii Krajowej w Krzęcinie.

Pamiętamy o Sybirakach – 81. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS

Zachęcamy także do wysłuchania fragmentów relacji świadków historii w formie cyfrowej. Są one dostępne na kanale YouTube Centrum.