logotypy Uniwersytetu Pedagogicznego i Kuratorium Oświaty w Krakowie

Podczas pierwszego z cyklicznych spotkań na Uniwersytecie Pedagogicznym dyskutowano między innymi o potrzebie wypracowania systemowych rozwiązań mających na celu podniesienie rangi statusu nauczyciela. Wśród omawianych działań znalazły się nowe formy kształcenia, w tym skierowana do czynnych nauczycieli oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego. W modelu współpracy podkreślono konieczność zastosowania praktycznych rozwiązań w taki sposób, by ułatwić połączenie codziennej pracy pedagogów uczących w szkołach z możliwością zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Innym z poruszanych tematów była wymiana doświadczeń zdobytych podczas pandemii i określenie kierunków prac w obszarze edukacji i nauki, które w najbliższym czasie podejmować będą zarówno szkoły, jak i uczelnie.

W spotkaniu uczestniczyli Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz członkowie Rektorskiego Zespołu ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki:
Kanclerz UP dr Krzysztof Wąsowicz;
prof. dr hab. Bożena Muchacka;
prof. dr hab. Olga Wasiuta;
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP;
dr Jan Franczyk;
mgr Ewa Żołnierek.