Spotkanie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki na Uniwersytecie Pedagogicznym
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o stale rosnących potrzebach uczelni pedagogicznych, a także o konieczności wzmocnienia finansowania praktyk studenckich. Omówiono również sposoby podnoszenia kwalifikacji czynnych nauczycieli poprzez możliwość tworzenia kierunkowych studiów podyplomowych, podjęto zagadnienie planowanych działań dotyczących objęcia patronatem i wsparciem naukowym Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Istotną kwestią tematyczną spotkania była konieczność odrębnego traktowania humanistyki w świetle reformy szkolnictwa wyższego i ewaluacji uczelni. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek przestawił także bieżące i najpilniejsze potrzeby uczelni, w tym inwestycyjne i dydaktyczne.