moro (pattern)

Już po raz czwarty Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie weźmie udział w projekcie edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Właśnie ruszyła rekrutacja do programu. Wypełniony wniosek prosimy przesłać najpóźniej do 3 lutego 2021 roku na adres legia.akademicka@up.krakow.pl.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria obejmuje zajęcia z doświadczonymi wykładowcami naszej uczelni (są oni jednocześnie żołnierzami służby czynnej) oraz instruktorami z patronackiej jednostki wojskowej w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, to jest w module podstawowym lub module podoficerskim. Część praktyczna realizowana jest podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Legia Akademicka na portalu społecznościowym Facebook
Wniosek ochotnika

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.