pies

Akcja SOS to cykliczne wydarzenie charytatywne, którego celem jest wsparcie podopiecznych małopolskich schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zbiórka darów i datków finansowych odbywa się z inicjatywy studentów, doktorantów i pracowników krakowskich uczelni. W ramach tegorocznej akcji, trwającej od 23 listopada do 20 grudnia 2020 roku, na portalu zrzutka.pl odbywała się zbiórka środków finansowych.

Beneficjentami 14. odsłony akcji są: krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt – KTOZ, przytulisko dla bezdomnych psów i kotów w Harbutowicach, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psie Pole oraz przytulisko prowadzone przez fundację Człowiek Dla Zwierząt w Łętkowicach Kolonii.

Tegoroczna odsłona akcji przybrała inną niż do tej pory formę. Po raz pierwszy organizatorzy akcji tak silnie zaakcentowali rolę edukacji. Do współpracy zaangażowali behawiorystów oraz zoopsychologów z całego kraju (między innymi z Lublina, Warszawy, Sosnowca). Dzięki temu internetowej zbiórce towarzyszyły szkolenia związane z behawiorem psów i kotów. Odbyło się sześć seminariów edukacyjnych, które łącznie zgromadziły przed ekranami 290 osób. Akcji towarzyszyły także: licytacja rzeczy i usług, z której dochód wyniósł 730 złotych; kiermasz książek, podczas którego zebrano 150 złotych.

Dzięki Waszej życzliwości i hojności zebraliśmy łącznie 38 902 złotych. Dziękujemy.