Weronika Gajda

5 stycznia 2020 roku wyłoniliśmy kolejnego laureata konkursu „Student Miesiąca”. Zgodnie z wyborem komisji, tytuł ten zdobyła Weronika Gajda, studentka trzeciego roku psychologii. Warte uwagi są podejmowane przez nią inicjatywy związane z ekologią, klimatem i ochroną środowiska. Oprócz prowadzenia profilu instagramowego Tak Dla Ziemi, Weronika jest również członkinią Młodzieżowej Rady Klimatycznej działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Ponadto jest finalistką konkursu EKOInnowatorzy za dotychczasowe dokonania w sferze ekoinnowacji. Na naszym Uniwersytecie Weronika udziela się w AZS-ie oraz Studenckim Kole Naukowym Wspierania Osób z Autyzmem. Po zajęciach pomaga jako wolontariuszka w krakowskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Jak sama podkreśla – stara się zawsze znaleźć czas na pomoc innym i dzięki swojemu zaangażowaniu wpływać na otoczenie.

Weronika Gajda „Studentką Grudnia”, zdjęcie 2 (2)


Wybrane osiągnięcia

  • wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji „Studia na Horyzoncie”, której tematem był kierunek psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (listopad 2020)
  • finalistka konkursu EKOInnowatorzy w kategorii Student (listopad 2020)
  • powołanie do Młodzieżowej Rady Klimatycznej działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska (październik 2020)
  • wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem, gdzie zajmuje się sekcją prac naukowych oraz sekcją social media
  • wolontariuszka w Centrum Praw Kobiet – oddział w Krakowie.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).