prof. dr hab. Bożena Popiołek
fot. Marcin Kania

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Bożena Popiołek została wyróżniona Nagrodą naukową Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dyscyplinie historii im. Joachima Lelewela, w kategorii najlepsza książka historyczna. Nagrodzona książka to „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”, która ukazała się w Warszawie w 2020 roku, nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznawane są za wybitne i twórcze prace naukowe opublikowane nie wcześniej niż w ciągu czterech lat poprzedzających przyznanie nagrody. Wyróżnienia otrzymują naukowcy w piętnastu dyscyplinach, każda z nagród przyznawana jest raz na trzy lata.

W 2020 roku przyznano ponadto nagrody naukowe w dyscyplinach: historii literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera, językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha, nauk politycznych, prawa im. Leona Petrażyckiego.