Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM 19. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie, znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: mgr Anna Petiurenko oraz mgr Krystian Macheta.

kierownik projektu: mgr Anna Petiurenko (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: „Interpretując Euklidesa”
przyznane środki: 100 800 złotych

kierownik projektu: mgr Krystian Dariusz Macheta (Instytut Psychologii)
tytuł projektu: „Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji”
przyznane środki: 207 919 złotych

Gratulujemy.