Do grona laureatów konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyli pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się: dr Marcin Mazgaj oraz dr Dorota Chmielowska.


Projekt zakwalifikowany do finansowania z listy numer 3

kierownik projektu: dr Marcin Mazgaj (Instytut Prawa i Ekonomii)
tytuł projektu: „Ochrona wierzycieli spółek o znikomym kapitale podstawowym. Studium porównawcze prawa polskiego i wybranych europejskich porządków prawnych”
rodzaj działania naukowego: kwerenda
przyznane środki: 18 150 złotych

 

Projekt zakwalifikowany do finansowania z listy numer 4

kierownik projektu: dr Dorota Chmielowska (Instytut Geografii)
tytuł projektu: „Zastosowanie minerałów ciężkich w badaniach osadów lessopodobnych Kotliny Orawskiej (Karpaty Zachodnie)”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 33 908 złotych

Gratulujemy.