budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego powołał Radę Uczelni na kadencję 2021–2024.
Przewodniczącym wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski, profesor). Członkami Rady Uczelni zostali również:

- spoza wspólnoty uczelni:

  • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski;
  • prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Uniwersytet Jagielloński, Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie (2012–2020 – rektor uczelni);

- spośród wspólnoty uczelni:

  • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP;
  • dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP;
  • prof. dr hab. Zdzisław Noga.

W Skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący samorządu studenckiego. Obecnie funkcję tę pełni Kamila Kowalczyk.