Powołano właśnie Zespół Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W jego składzie, obok trzydziestu ośmiu przedstawicieli uczelni wyższych, znalazł się naukowiec z Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Mariusz Wołos.

Zadaniem Zespół Ekspertów jest wspieranie aktywności komisji KRASP.