screen z webinarium

W ubiegły poniedziałek, 23 listopada 2020 roku, w przestrzeni wirtualnej odbyło się interesujące webinarium, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Gościem był Tomasz Garstka – psycholog, szkoleniowiec i autor książek Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu (wyd. 2016) oraz Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody (współautor: dr Andrzej Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. 2019). Prelegent poprowadził wykład zatytułowany Koń trojański pseudonauki w oświacie a edukacja oparta na dowodach, podczas którego wskazał na popularne i z powodzeniem funkcjonujące w edukacji teorie i koncepcje, pozbawione podbudowy naukowej. Wykazał, że wiele podejść, na których opierają się praktycy i teoretycy edukacji, jak chociażby teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, terapia Integracji Sensorycznej czy prowadzenie przedszkoli i szkół w oparciu o koncepcję Marii Montessori, nie posiada „zakorzenienia” w badaniach naukowych dowodzących skuteczności oddziaływań edukacyjnych. Bez takiej podstawy szlachetne nawet idee i ciekawe koncepcje pozostają bowiem tylko pomysłami urozmaicającymi teorię i praktykę pedagogiczną. 

Tomasz Garstka kierował uwagę słuchaczy w stronę konieczności popularyzowania i wdrażania edukacji opartej na dowodach empirycznych i badaniach naukowych dotyczących efektywności działań nauczycieli, wychowawców czy terapeutów. Zachęcał a wręcz zalecał szerokiemu środowisku pedagogicznemu krytyczne myślenie i badanie rzeczywistości edukacyjnej w celu poszukiwania najbardziej skutecznych i – co ważne – sprawdzonych, udowodnionych sposobów oddziaływań oraz praktykowanie edukacji osadzonej na stabilnym gruncie rzetelnej nauki. Po wykładzie odbyła się długa dyskusja zainicjowana przez liczne grono uczestników webinarium. 

Spotkanie z Tomaszem Garstką było pierwszym z czterech webinariów zaproponowanych przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP na rok akademicki 2020 / 2021.