uczestnicy Polsko-Kazachskiego Okrągłego Stołu

25 listopada 2020 roku odbył się Polsko-Kazachski Okrągły Stół, w którym wzięli udział studenci oraz wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, partnerskiego Uniwersytetu im. S. Bäjyszewa w Aktobe w Kazachstanie oraz goście z Państwowego Uniwersytetu w Karakalpaku im. Berdakha w Uzbekistanie. Tematem przewodnim debaty była aktywność społeczna młodzieży i studentów. Szczególny nacisk został położony na działania wolontaryjne. Studenci z trzech krajów prezentowali swoje doświadczenia z pracą społeczną, co zostało podsumowane podczas debaty.

Organizatorzy oraz uczestnicy dziękują za udział Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicji Panasiewicz, prof. UP; Rektorowi Uniwersytetu w Aktobe profesorowi B. Tashmukhambetovi oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr Joannie Podgórskiej-Rykale. Wydarzenie było współorganizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Nur-Sułtanie. Głównym organizatorem i prowadzącym był dr Mateusz Kamionka, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Studenci razem z wykładowcami planują już kolejne wspólne inicjatywy polsko-kazachskie.