Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych Instytutu Prawa i Ekonomii UP nawiązali współpracę z uczelniami w Hong Kongu i Tajwanie. W ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego m.in. poprowadzą zajęcia dla studentów uczelni: Chinese University of Hong Kong (CUHK) Business School oraz Taiwan National Chiayi Univ.

Tytuł projektu: „Rozwiązywanie problemów społecznych z perspektywy biznesowej” (ang. Solving Social Issues from a Business Perspective).

Cele projektu:

  • pogłębienie zrozumienia problemów społecznych w kontekście lokalnym i międzynarodowym,
  • wyjaśnienie, w jaki sposób biznes może tworzyć wartości społeczne, pomagając rozwiązać te problemy,
  • przedstawienie koncepcji odpowiedzialnego biznesu i przedsiębiorstwa społecznego / innowacji społecznych.

Polski zespół w składzie: dr Iwona Lupa-Wójcik (koordynator); dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP; dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski przygotuje dla studentów materiały dydaktyczne dotyczące lokalnego krakowskiego przedsiębiorstwa społecznego i w kwietniu 2021 roku poprowadzi z nimi zajęcia. Następnie nasz zespół weźmie udział w sympozjum, gdzie będzie pełnił rolę jury podczas wystąpień studentów z Hong Kongu i Tajwanu. W projekcie, obok polskiego zespołu, biorą udział również uczelnie z Japonii i Indonezji.

uczestnicy spotkania
Na zdjęciu: dr Fred Ku (CUHK), dr Chu CHi Leung (Taiwan National Chiayi Univ) i polski zespół: dr Iwona Lupa-Wójcik (koordynator), prof. Dorota Murzyn, dr Marta Czyżewska i dr Wojciech Maciejewski