spotkanie w Centrum Edukacji Lotniczej
fot. Franciszek Mróz

30 października 2020 roku w Centrum Edukacji Lotniczej spotkali się przedstawiciele Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dr Wioletta Kilar – Dyrektor Instytutu, dr Anna Delekta, dr Franciszek Mróz) z pracownikami Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Balicach – Jolantą Rokosz (Kierownik Działu Obsługi Terminali) i Danielem Dziobem (Koordynator Sekcji Centrum Edukacji Lotniczej).

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz ustalenie wspólnych działań na przyszłość. Szczególnie skupiono się na poszukiwaniu i omówieniu możliwości współdziałania w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych i realizacji studenckich praktyk zawodowych (stacjonarnie i online). Dyskutowano też o potrzebie tworzenia prac dyplomowych o potencjale wdrożeniowym.

Efektem spotkania będzie udostępnienie studentom naszej Uczelni szerszego wachlarza tematów do realizacji na płaszczyźnie zawodowej, badawczej i edukacyjnej.