filcowe serce trzymane w dłoniach

Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w pracy Domów Pomocy Społecznej. Pogarszająca się w naszym województwie sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawia, że w niektórych DPS-ach zaczyna brakować opiekunów. 

Osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc prosimy o kontakt z uczelnianym koordynatorem dr Katarzyną Jagielską (e-mail: katarzyna.jagielska@up.krakow.pl). Pani doktor przygotuje listę wolontariuszy, którą przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Udzieli także Państwu wszystkich informacji. Koordynator ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będzie się bezpośrednio kontaktował z wybranymi osobami, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Pracę w charakterze wolontariusza będzie można podjąć na terenie całego województwa małopolskiego. Dyrektorzy poszczególnych placówek zapewnią Państwu wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej. 

Zachęcamy do współpracy! Warto pomagać.