uczestnicy konferencji

Konferencja odbyła się w trybie zdalnym 8–9 października 2020 roku. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. M. Gogola w Nieżynie (Ukraina) wraz z partnerami.

Tradycyjnie, jedną z nielicznych konferencji całkowicie zorientowanych na młodych naukowców z Polski i Ukrainy, otworzyli honorowi gości: Rektor Uniwersytetu w Nieżynie Aleksandr Samojlenko, Wiceminister Młodzieży i Sportu Ukrainy Maryna Popatenko, Wicekonsul Ambasada RP w Kijowie Ewa Matuszek-Zagata, Wladimir Bazilewicz z Czernihowskiego Uniwersytetu Technicznego oraz Dziekan Wydziału Historyczno-prawnego Uniwersytetu w Nieżynie Władimir Martinenko.

W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników z Ukrainy, Polski, Białorusi i Litwy, w tym trzynastu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jak co roku, po konferencji ukażę się monografia z artykułami naukowymi studentów pod redakcją dr. Mateusza Kamionki oraz dr Yulii Kuzmenko.