masyw górski

21 października 2020 roku odbyła się inauguracja Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego, który prowadzony jest pod patronatem naukowym Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Licem św. Rity w Krakowie. W fakultecie uczestniczą uczniowie klas II tych liceów, a ich nauczycielami geografii i opiekunami są: mgr Urszula Batorska (II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) oraz mgr Grzegorz Natanek (Licem św. Rity).

Pierwsze zajęcie prowadzone były w formie zdalnej, oddzielnie dla każdego z liceów. Zajęcie i prezentację „Góry Fann w Tadżyckim Pamiro-Ałaju – raj dla geomorfologów” dla licealistów z Licem św. Rity przedstawił dr Paweł Kroh z Katedry Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajęcia „Rzeźba Tatr” dla licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przeprowadził dr Paweł Krąż z Katedry Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego.

W roku w akademickim 2020/2021 pracownicy Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego przeprowadzą w sumie 18 zajęć, których przedmiotem będą treści z zakresu podstawy programowej z geografii dla szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia w ramach fakultetu będą prowadzone już w murach naszej Uczelni.