Laureatem nagrody Laur Tłumacza Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie został dr hab. Artur Dariusz Kubacki, prof. UP, pracownik Instytutu Neofilologii. Nagrodę przyznała organizacja branżowa zrzeszająca tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych za jego wyróżniającą się wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz wybitny dorobek zawodowy.

Dr hab. Artur D. Kubacki, prof. UP jest od 2014 roku kierownikiem Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także od 1998 roku czynnym tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskał w 2013 roku na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego” (Wolters Kluwer, Warszawa 2012). Jest autorem lub współautorem 15 książek z zakresu przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki, a także ponad 120 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz od 2007 roku konsultantem, a następnie od 2013 roku członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto jest biegłym w zakresie juryslingwistyki przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie jest największą organizacją skupiającą tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce. 17–18 października 2020 roku PT TEPIS zorganizowało online konferencję jubileuszową z okazji 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce oraz 30-lecia swojej działalności.