W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną oraz w trosce o zdrowie studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego wprowadzony zostaje podwyższony stopień bezpieczeństwa.

Od 17 października 2020 roku wszystkie wykłady oraz ćwiczenia niemające charakteru zajęć praktycznych, bez względu na ilość osób biorących w nich udział, powinny zostać realizowane w formie zdalnej. W trybie stacjonarnym pozostają jedynie te ćwiczenia, które mają charakter praktyczny.

Dyrektorzy Instytutów analizują ze szczególną starannością programy studiów. Stacjonarnie prowadzone będą jedynie te zajęcia, które są niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia i uzyskania zaliczeń.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP

 

Podstawa prawna