poczet sztandarowy
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

14 października 2020 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uroczyście zainaugurował siedemdziesiąty piąty rok akademicki.

Na inaugurację przybyli między innymi Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz studentów.

W roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Pedagogicznym rozpocznie studia około sześciu tysięcy studentów, z czego ponad połowa to adepci pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ogółem na uczelni, na sześćdziesięciu kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym studiować będzie około dwunastu tysięcy osób. Słuchacze dwudziestu pięciu kierunków studiów podyplomowych to ponad sześćset kilkadziesiąt osób.

„Dzisiejsza uroczystość (…) ma charakter symboliczny. Cieszymy się jednak, że możemy spotkać się chociaż w ograniczonym gronie” – powiedział podczas uroczystości Jego Magnificencja. Rektor zaznaczył, że ten rok jest szczególny: „Uniwersytet Pedagogiczny z uwagi na pandemię koronawirusa przekształca swój system nauczania, poprawia funkcjonowanie systemów informatycznych na potrzeby studentów i wykładowców, dostosowuje system pracy pracowników administracyjnych, a cały system kształcenia przechodzi przyspieszoną ewolucję. Nabywane są przy tym nowe umiejętności, a przed studentami i pracownikami stawiane nowe wyzwania, w tym zwłaszcza z zakresu wykorzystania nowych technologii”.

przemówienie prof. dr. hab. Piotra Borka
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W swym przemówieniu prof. dr hab. Piotr Borek odniósł się również do najważniejszych sukcesów mijającego roku. Z nieukrywaną dumą mówił o planowanych w Uniwersytecie projektach – rozbudowie budynków przy ul. Karmelickiej i ul. Podchorążych, a także o realizowanych już inwestycjach – remoncie fortu w Skotnikach i przebudowie budynku przy ul. Podbrzezie.

„Wszystkim Państwu, studentom i pracownikom rozpoczynającym nowy rok akademicki 2020/2021 życzę wytrwałości i siły, otwartych umysłów, chęci do podejmowania nowych przedsięwzięć i przede wszystkim zdrowia, które dziś potrzebne jest tak bardzo nam wszystkim” – powiedział Rektor, a następnie oddał głos Prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa Dominikowi Jaśkowcowi, którzy wręczyli srebrny medal Cracoviae Merenti. Przyznaje go Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Krakowa. Naszą Uczelnię doceniono za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, wysoki poziom kształcenia oraz aktywność międzynarodową. Medal Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa. 

Wręczenie  Medalu Cracoviae Merenti
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

„Pierwszy pedagogiczny uniwersytet w Polsce jest nie tylko najstarszą i największą tego typu uczelnią w naszym kraju, ale też – od dekad – zdecydowanie najlepszą. Każdy z kierunków przygotowuje nauczycieli i pedagogów o najwyższych kwalifikacjach. Jest to szkoła nowoczesna, z przemyślaną strategią rozwoju uwzględniającą zarówno ambitne cele dydaktyczne, jak i naukowe” – podkreślił prezydent Krakowa.

Następnie Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP przekazał informacje o nadanych pracownikom Uczelni odznaczeniach i medalach.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwie, prof. UP

Medale Komisji Edukacji Narodowej
dr Piotr Bieniek
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
mgr Janina Cięszki
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
dr Zofia Goc
mgr Andrzej Kotarba
dr Franciszek Mróz
dr inż. Renata Muchacka
dr Elżbieta Rożej-Pabijan
dr Joanna Szczawińska
dr Ewa Śliwa
dr Joanna Wnęk-Gozdek
dr Kamila Ziółkowska-Weiss

Odznaczenia i medale wręczyli Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dr hab. Kindze Łapot-Dzierwie, prof. UP
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Istotnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą przeprowadził Jego Magnificencja wraz z Prorektorem ds. Kształcenia dr. hab. Tomaszem Rachwałem, prof. UP. Reprezentujący społeczność akademicką studenci i studentki złożyli przysięgę i odebrali symboliczne indeksy.

Immatrykulacja studentów pierwszego roku
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Ważnym akcentem dzisiejszego święta było oficjalne nadanie tytułu „Studenta Roku 2019/2020” Julii Rychwińskiej, zwyciężczyni siódmej edycji konkursu „Student Roku”. Laureatka, absolwentka socjologii, otrzymała dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 złotych.

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu przyznano prof. dr. hab. Zbigniewowi Marciniakowi – wybitnemu matematykowi, nauczycielowi akademickiemu i profesorowi nauk matematycznych – dyplom Doktora Honoris Causa. Laudację na cześć laureata wygłosił prof. zw. dr hab. Tomasz Szemberg.

Uroczyste posiedzenie senatu
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Laudacja na cześć prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Laudacja na cześć prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka

Zebrani w auli wysłuchali także wystąpienia przewodniczącej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego Kamili Kowalczyk.

Wykład inaugurujący siedemdziesiąty piąty rok akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym, „Czego się dowiadujemy z międzynarodowych badań edukacyjnych” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Marciniak. Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie nazwiska profesora na tablicy upamiętniającej Honorowych Doktorów naszego Uniwersytetu.

Odsłonięcie nazwiska profesora Marciniaka na tablicy upamiętniającej Honorowych Doktorów naszego Uniwersytetu
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć na stronie internetowej Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”
Relacja z wręczenia srebrnego medalu Cracoviae Merenti na stronie internetowej Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na kanale YouTube Uniwersytetu Pedagogicznego