Do grona laureatów konkursu Miniatura 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyli pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się: dr Agnieszka Lasota, dr hab. Elżbieta Helena Rudolphi-Szydło, dr Justyna Janina Kotowicz, dr Michał Gacek.

Projekty zakwalifikowane zostały do finansowania z listy numer 2.

kierownik projektu: dr Agnieszka Lasota (Instytut Psychologii)
tytuł projektu: Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie – adaptacja narzędzi
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 28 507 złotych

kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Helena Rudolphi-Szydło (Instytut Biologii)
tytuł projektu: Biochemiczno/biofizyczne mechanizmy działania brassinosteroidów na membrany komórek roślin w warunkach stresu temperaturowego – badania w układach modelowych
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 48 840 złotych

kierownik projektu: dr Justyna Janina Kotowicz (Instytut Pedagogiki Specjalnej)
tytuł projektu: Neuronalne i behawioralne korelaty procesu czytania osób głuchych – natywnych użytkowników polskiego języka migowego
rodzaj działania naukowego: staż naukowy
przyznane środki: 15 400 złotych

kierownik projektu: dr Michał Gacek (Instytut Psychologii)
tytuł projektu: Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 30 800 złotych

Gratulujemy.