Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni, zdjęcie 1 (3)
fot. Dorota Grzegorczyk, KSAF AGH

Na wspólną dyskusję Rektorów krakowskich uczelni dotyczącą wyzwań stojących przed uczelniami w dobie pandemii zaprosili Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Redaktor Naczelny Radia Kraków Mariusz Bartkowicz.

Kształcenie hybrydowe nie jest zagrożeniem, w przeciwieństwie do całkowitego lockdownu – zgodnie stwierdzili Rektorzy dziewięciu krakowskich uczelni podczas wczorajszej debaty.

„Jako uczelnia pedagogiczna przykładamy ogromną wagę do relacji interpersonalnych. Kształcenie i dydaktyka bardzo mocno oparte są na wspólnocie, a kontakt bezpośredni ma tutaj ogromne znaczenie. Rozpoczęliśmy rok akademicki w trybie mieszanym, zdajemy sobie jednak sprawę, że brak bezpośredniej komunikacji rzutuje na relację mistrz – uczeń” – powiedział Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.

Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni, zdjęcie 2 (3)
fot. Dorota Grzegorczyk, KSAF AGH

Nowy rok akademicki postawił władze uczelni przed pandemicznymi wyzwaniami i koniecznością prowadzenia strategicznych działań pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie placówek.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę między innymi na sytuację finansową krakowskich uczelni i pilną potrzebę analizy kosztów utrzymania, uwzględniającą konieczność dokończenia procesu cyfryzacji, doposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych. Dyskutowano nad elementami reformy w świetle zmian, jakie przez ostatni semestr dokonały się na uczelniach: zwiększającym się niedofinansowaniu nauki polskiej i brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących celów kształcenia i dydaktyki. Rozmawiano także o problemach młodych ludzi, chcących kontynuować studia w Krakowie, w obliczu zmieniającego się rynku pracy.

Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni, zdjęcie 3 (3)
fot. Dorota Grzegorczyk, KSAF AGH

W debacie wzięli udział Rektorzy Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej.

Galeria zdjęć
Uczelnie w obliczu pandemii. Dyskusja Rektorów krakowskich uczelni – zapis rozmowy na portalu społecznościowym Facebook