Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, zdjęcie 1 (3)
fot. Marcin Kania

1 października 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej przez Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka; Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicję Panasiewicz, prof. UP; Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP; Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP oraz Prorektor ds. Studenckich dr Annę Stolińską. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Instytutu Geografii: dr Wioletta Kilar (Dyrektor), dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP (Zastępca Dyrektora) oraz kierowniczki merytoryczne projektu – dr hab. Danuta Piróg, prof. UP i dr Agnieszka Świętek.

Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, zdjęcie 2 (3)
fot. Marcin Kania

Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej powstało w Instytucie Geografii w ramach koncepcji kształcenia nauczycieli geografii i przyrody GEO ETOS, realizowanej od roku akademickiego 2019/2020 jako część zadań projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (POWR.03.01.00-00-P008/16). Pracownia mieści się na czwartym piętrze w salach w salach 416 i 416A. Inwestycja została sfinansowana z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Uczelni i Instytutu Geografii.

Oficjalne otwarcie Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, zdjęcie 3 (3)
fot. Marcin Kania

To jedyna w Polsce pracownia, która symuluje naturalne, ale w wyższym standardzie niż w typowej placówce oświatowej, warunki szkolne. Przestrzeń ma służyć do realizacji kursów zawodowych, przygotowujących studentów specjalności nauczycielskiej do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela geografii, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie. Dzięki laboratorium studenci będą mieli możliwość przygotowania się do roli nauczyciela, poprzez wypróbowanie szerokiego spektrum technik, metod i środków pracy z uczniem w różnym wieku, z różnymi potrzebami edukacyjnymi. W koncepcji przewidziano kilka rodzajów stanowisk, również takie, które pozwalają na większą aktywność ruchową uczniów np. z nadpobudliwością psychoruchową czy przeniesienie się studentów w atmosferę pokoju nauczycielskiego.

Galeria zdjęć