budynek Uniwersytetu Pedagogicznego wśród zieleni
fot. Marcin Kania

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Zapisów należy dokonywać między 12 a 16 października 2020 roku za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. W przypadku niewypełnienia limitów grup zostanie zorganizowana druga tura wyboru w terminie 20–24 października 2020 roku.

Dokonując zapisów, należy wskazać kursy o łącznej liczbie punktów ECTS równej 2 czyli dwa wykłady w języku polskim (wykład liczący 15 godzin za 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (wykład liczący 15 godzin za 2 ECTS). Prosimy dokonywać przemyślanych zapisów na wykłady, gdyż nie będzie możliwości przeniesienia.

Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się 27 października 2020 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Kształcenia i Współpracy z Oświatą (telefon 12 662 60 91).

Studia stacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021

 

Studia niestacjonarne

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021