budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych

Od 1 października 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie funkcjonują dwa nowe instytuty: Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Prawa i Ekonomii. Powstały one w wyniku przekształcenia Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii.

W Instytucie Nauk o Polityce i Administracji prowadzone są obecnie politologia, stosunki międzynarodowe oraz administracja, natomiast w Instytucie Prawa i Ekonomii – prawo oraz ekonomia społeczna.