Podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, które odbyło się w Lublinie 25 września 2020 roku, dr hab. Mirosław Michalik, profesor w Instytucie Filologii Polskiej naszej Uczelni, głosami wszystkich delegatów został wybrany do zarządu tej najbardziej prestiżowej i najstarszej naukowej organizacji zrzeszającej logopedów naszego kraju.

Nowo ukonstytuowany zarząd powierzył dr. hab. Mirosławowi Michalikowi, prof. UP funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na trzecią już kadencję. Jest on jedynym przedstawicielem naszej Uczelni i całej Małopolski w tym zaszczytnym gremium.