Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym nagrodzona została dr inż. Urszula Ogiela.

kierownik projektu: dr inż. Urszula Ogiela (Instytut Informatyki)
tytuł projektu: „Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonych”
rodzaj działania naukowego: wyjazd konsultacyjny
przyznane środki: 20 515 złotych

Kilka słów o projekcie: W projekcie podjęte zostaną zadania związane z możliwością opracowania nowych rozwiązań algorytmicznych, wspomagających procesy zarządzania danymi w strukturach o charakterze rozproszonym. Jego celem jest opracowanie nowych i uniwersalnych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w zadaniach dystrybucji informacji w chmurze oraz strukturach rozproszonych, niezależnie od ich wielkości. Uniwersalność proponowanych metod wynikać będzie z zastosowania w procesach zarządzania danymi algorytmów inteligentnej analizy dystrybucji danych realizowanych przy użyciu protokołów podziału informacji wywodzących się z informatyki kognitywnej.