Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. dr hab. Tomasz Szemberg; dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP oraz dr Bartosz Ogórek.

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie OPUS 18

kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: „Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej”
przyznane środki: 324 000 złotych

kierownik projektu: dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP (Instytut Biologii)
tytuł projektu: „Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji śrutowej w środowisku”
przyznane środki: 612 600 złotych

Projekt zakwalifikowany do finansowania w konkursie SONATA 15

kierownik projektu: dr Bartosz Ogórek (Instytut Historii i Archiwistyki)
tytuł projektu: „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”
przyznane środki: 165 754 złotych

Gratulujemy.