Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Uczelni zostali powołani do sekcji działających w strukturze Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z wyboru na kadencję 2020–2024:

Warto podkreślić, że do sekcji można wybrać jedynie dziesięciu spośród najwybitniejszych polskich pedagogów. Przewodniczącym sekcji może zostać osoba z grona członków KNP PAN. Znalezienie się naszych pracowników naukowych w tak wąskim i prestiżowym gremium, z wyboru w tajnym głosowaniu, świadczy o pozycji, jaką zajmują w dyscyplinie i swoich subdyscyplinach.

Gratulujemy wyróżnienia!