Zespół Rektorski
fot. Tadeusz Sawka

Rektor wręczając nominacje pogratulował powołanym Dyrektorom, zaprosił wszystkich do konsultacji i spotkań w bieżących sprawach dotyczących rozwoju UP. Prof. dr hab. Piotr Borek oficjalnie przedstawił towarzyszący mu zespół Prorektorów: Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UP; Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP i Prorektor ds. Studenckich dr Annę Stolińską, ponieważ było to pierwsze stacjonarne spotkanie z gronem pracowników po zmianie władz Uczelni. Prorektorzy w swoich wypowiedziach podkreślili znaczenie roli ewaluacji w utrzymaniu kategorii naukowych Uczelni, na co bezpośredni wpływ będą mieli także nowo powołani Dyrektorzy.

uczestnicy spotkania
fot. Tadeusz Sawka

uczestnicy spotkania
fot. Tadeusz Sawka

Zgodnie ze statutem UP do głównych obowiązków Dyrektorów instytutów będzie należało między innymi dokonywanie okresowej analizy stanu realizacji badań naukowych, zapewnianie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej czy też powoływanie komisji do zadań związanych z działalnością instytutu. Dyrektorzy będą odpowiedzialni także za zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom.

Powołania odebrali także Zastępcy Dyrektorów instytutów i Zastępcy Dyrektorów ds. Kształcenia.

Dyrektorzy instytutów
Galeria zdjęć