Miło nam poinformować, że amerykańskie towarzystwo naukowe SPIE – The International Society for Optics and Photonics uhonorowało prestiżowym wyróżnieniem Senior Member SPIE 2020 dr hab. Lidię Ogielę, prof. UP.

Towarzystwo SPIE przyznało wyróżnienia Senior Member 2020 siedemdziesięciu czterem naukowcom z całego świata. W grupie tej znalazło się dwoje polskich badaczy, w tym profesor Lidia Ogiela. Jest ona jedną z siedmiu polskich uczonych wyróżnionych tym statusem i pierwszą Polką w tym gronie.

Towarzystwo SPIE jest prestiżowym, amerykańskim towarzystwem naukowym, działającym od 1955 roku i skupiającym obecnie ponad 255 000 badaczy z 183 krajów świata, prowadzących badania z zakresu nowoczesnej fotoniki i optyki laserowej.

Dr hab. Lidia Ogiela, prof. UP jest kierownikiem Katedry Kryptografii i Informatyki Kognitywnej, gdzie prowadzi badania nad możliwościami zastosowania informatyki kognitywnej w nowoczesnej fotonice, obliczeniach dużej mocy i komputerowym rozpoznawaniu obrazów.

Jest autorką 6 monografii, w tym trzech międzynarodowych opublikowanych w Wydawnictwie Academic Press oraz Springer. Jest autorką ponad 220 prac żurnalowych i konferencyjnych. Jej prace cytowane były ponad 1000 razy. Otrzymała trzykrotnie nagrody Best Paper Award i Best Presentation Award. Jest laureatką wyróżnienia Top cited article 2018–2019 oraz Top download paper 2018–2019 przyznawanego przez Wydawnictwo Wiley. Jest członkinią towarzystw międzynarodowych: IEEE Senior Member, SPIE Lifetime Senior Member, SIAM, Cognitive Science Society, ACM, Information Processing Society of Japan.

Ponadto pełni funkcję edytora w międzynarodowych czasopismach, miedzy innymi w Concurrency and Computation. Practice & Experience, Cognitive Systems Research, Sensors. Uczestniczyła w ponad 60 międzynarodowych konferencjach naukowych. Prowadzi współpracę z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, gdzie wygłasza wykłady gościnne, prowadzi seminaria oraz recenzuje prace doktorskie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.