Pierścień Stulecia Niepodległości

Z okazji obchodów 100. rocznicy bitwy warszawskiej Muzeum im. gen. Władysława Andersa – Droga do Wolności zostało uhonorowane Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP.

Podczas uroczystości zorganizowanej 25 sierpnia 2020 roku, Pierścień z rąk organizatorów odebrał Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP.

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP odbiera z rąk organizatorów Pierścień Stulecia Niepodległości dla muzeum im. gen. W. Andersa – Droga do wolności

Nagrodzeni Pierścieniami Stulecia Niepodległości na scenie

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP odbiera z rąk organizatorów Pierścień Stulecia Niepodległości dla muzeum im. gen. W. Andersa – Droga do wolności

Projekt Pierścień Stulecia Niepodległości RP jest realizowany w ramach programu „Niepodległa”, a głównym jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. W poprzednich latach Pierścień otrzymały takie instytucje jak: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Sanktuarium na Jasnej Górze.

Podstawą do utworzenia Muzeum były bogate zbiory zgromadzone w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Od 10 lat bowiem Centrum zajmuje się dokumentowaniem przymusowych migracji Polaków, w tym głównie losami polskich zesłańców do Związku Sowieckiego i ich późniejszymi dziejami. Wsparcie merytoryczne Muzeum zapewniają pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

(fot. Anna Hejczyk, Hubert Chudzio)