budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczął współpracę z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24. Jednostką koordynującą ze strony uczelni został Instytut Nauk o Bezpieczeństwie.

Misją Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 są pogłębione badania oraz szereg aktywności związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz rozwojem państw w zakresie teoretycznym i praktycznym. Fundacja „Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24” publikuje oryginalne artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim, które dotyczą multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego w wymiarach zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.

Już w grudniu 2019 roku Uniwersytet Pedagogiczny wraz z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Ośrodkiem Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnim Kołem Naukowym UJ, Kołem Praw Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ i Kołem Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ zorganizował międzynarodową konferencję naukową „The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia”. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej konferencji oraz wspólne prace wydawnicze.