Senat Uniwersytetu Pedagogicznego pozytywnie zaopiniował zespół władz uczelni zaproponowany przez Rektora Uczelni prof. dr. hab. Piotra Borka. W kadencji 2020–2024 decyzje prorektorskie podejmować będzie zespół w parytetowym składzie:

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju − dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP 
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Prorektor ds. Nauki – dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
Prorektor ds. Studenckich – dr Anna Stolińska.

Prorektorzy