W Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2020–2023 znalazło się aż czterech naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP z Instytutu Spraw Społecznych UP został Wiceprzewodniczącym PTP oraz członkiem Prezydium PTP. Na członków Zarządu PTP wybrano także dr hab. Joannę Łukasik, prof. UP i dr Katarzynę Jagielską z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz dr Katarzynę Białożyt z Instytutu Spraw Społecznych. Wykładowcy UP mają już doświadczenie w pracy dla PTP w Zarządzie Głównym, Oddziale PTP w Krakowie oraz w Kole Młodych Naukowców PTP.

Serdecznie gratulujemy!

dłoń z kredą w ręku, tablica

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne skupia pracowników naukowych będących specjalistami w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Powstało w 1981 roku, ale nawiązuje do bogatej tradycji stowarzyszeń naukowo-pedagogicznych, działających na ziemiach polskich. Inicjatorami i inspiratorami powstania PTP byli członkowie Polskiej Akademii Nauk. Obecnie wpływa ono na rozwój nauk pedagogicznych poprzez prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań z tego zakresu nie tylko w kraju. PTP jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association, EERA) oraz Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA).