otwarty laptop, aparat, tablet leżące na biurku

Kształcenie w dobie pandemii było jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którą zorganizował 25 sierpnia 2020 roku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trybie online. Wzięli w nim udział przedstawiciele ośrodków odpowiedzialnych za kształcenie kadry nauczycielskiej, wśród nich Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i Rektor Elekt prof. dr hab. Piotr Borek. W trakcie spotkania wybrano nowe władze Konferencji. Przewodniczącą KRUP w kadencji 2020–2024 została dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, Rektor Elekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a funkcję zastępcy przewodniczącej powierzono prof. dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wśród głównych zadań Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych warto wymienić inicjowanie zmian w zakresie kształcenia i opiniowanie nowych propozycji dotyczących obszaru związanego z przygotowywaniem studentów-przyszłych pedagogów do pracy.