budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został odznaczony srebrnym medalem Cracoviae Merenti. Naszą Uczelnię, najstarszą w Polsce, która kształci nauczycieli, doceniono za szeroką gamę oferowanych kierunków i specjalizacji, wysoki poziom kształcenia oraz aktywność międzynarodową.

Medal Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa. Przyznaje go Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Krakowa.