Julia Rychwińska przy sztaludzeJulia Rychwińska z aparatem

Po raz ostatni w tym roku wyłoniliśmy laureata konkursu „Student Miesiąca”. Tytuł ten w miesiącu czerwcu przypadł Julii Rychwińskiej, studentce drugiego roku studiów magisterskich z socjologii. Julia urzekła jury swoją wielozadaniowością. Poza codziennymi obowiązkami naukowymi znajduje czas na pasje i działalność społeczną. Swoje prace malarskie wystawiała między innymi w Krakowie, Tarnowie, Lublinie i Warszawie. Ponadto jest autorką scenariuszy lekcji profilaktycznych dla nauczycieli. Julia angażuje się w działalność społeczną i ekologiczną. Jest laureatką konkursu Marine Stewardship Council, międzynarodowej organizacji ochrony dzikiej natury oceanów, która przydziela certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa.

Wybrane osiągnięcia

  • autorka wystaw malarskich prezentowanych w Krakowie, Lublinie, Tarnowie, Warszawie (patronaty między innymi „Magazynu Karnet”, „Tygodnika Głos”, Kulturalka.pl)
  • twórczyni scenariuszy lekcji profilaktycznych dla nauczycieli, poświęconych między innymi sięganiu po narkotyki/dopalacze przez młodzież, umacnianiu grupy, tworzeniu samooceny
  • autorka publikacji naukowych w czasopismach „Personel Plus”, „Benefit” i tomiku poezji
  • wolontariuszka akcji charytatywnych, wyróżniona w Konkursie DKMS na najlepiej przeprowadzoną akcję wśród wszystkich polskich uczelni wyższych
  • działaczka społeczna, współpracująca z instytucjami kultury i organizatorka wydarzeń Święto Rękawki, „Starszy brat, starsza siostra”
  • uczestniczka projektu Erasmus+ „Buddy System” na Uniwersytecie Pedagogicznym

Zapraszamy do śledzenia strony Uniwersytetu Pedagogicznego, ponieważ już w październiku rusza głosowanie online, w którym to studenci naszej Uczelni będą mogli oddać swoje głosy na wybranych kandydatów, z których następnie zostanie wyłoniony Student Roku.