W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 po raz kolejny UP zostało uznane za najlepszą placówkę kształcącą przyszłych nauczycieli. To już dwudzieste pierwsze zestawienie uczelni akademickich, które ułatwia młodym ludziom podjęcie decyzji jaki kierunek i na jakiej uczelni warto studiować. Ranking uwzględnia kilka istotnych kryteriów: prestiż uczelni, absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

„Uważam, że to zarazem ogromne wyróżnienie, jak i zobowiązanie. Nasza Alma Mater ma wieloletnią tradycję kształcenia kadry nauczycielskiej. Poświęcamy młodym ludziom wiele uwagi podczas całego procesu kształcenia, dbamy o rozwój wiedzy i umiejętności oraz wskazywanie przykładów godnych naśladowania. Chcemy, aby byli przygotowani na liczne wyzwania zawodowe” – podkreślił Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

 Uniwersytet Pedagogiczny najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce (dyplom)