budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych

Dodatkowe środki finansowe na rozwój inwestycji w wysokości 15 mln złotych w obligacjach skarbowych trafią na Uniwersytet Pedagogiczny. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia będzie mogła przeznaczyć na planowane inwestycje.

„Potrzeby inwestycyjne w Uniwersytecie Pedagogicznym nie są małe, a środki uzyskane ze sprzedaży lub wykupu obligacji pozwolą nam na finansowanie najpilniejszych z nich. Uniwersytet się zmienia, potrzeb jest coraz więcej… Dobrze i rozważnie wykorzystamy otrzymaną pomoc” – podsumował Rektor Elekt prof. dr hab. Piotr Borek, który rozpocznie swoją kadencję pierwszego września.